Uniwersytet Medyczny zaprasza na szkolenia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie organizuje kursy dla lekarzy

„Endoskopia w ginekologii onkologicznej” (https://ckp.umlub.pl/oferta_szkoleniowa/news_18)

oraz

„Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST” (https://ckp.umlub.pl/oferta_szkoleniowa/news_19 )

2022-07-05


Zobacz również: