Paletki poszły w ruch

II Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich w Tenisie Stołowym odbyły się w Zamościu w dniach 24‑26 czerwca 2022 r. Zawody zostały zorganizowane przez Komisję Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, Klub AUKS „Trefl” Zamość oraz Akademię Zamojską w Zamościu.

Zawody zostały przeprowadzone przez Komitet Organizacyjny w składzie Jacek Droździel, Andrzej Kleinrok, Zbigniew Kosior, a ze strony AUKS „Trefl” Piotr Kostrubiec.

Turniej odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu na 6 stołach.

Bezpośredni nadzór na prawidłowym przebiegiem zawodów pełnił Piotr Kostrubiec, który był również sędzią głównym zawodów.

Turniej drużynowy przeprowadzono systemem każdy z każdym w dwóch grupach wiekowych – do 65 lat i powyżej 65 lat, a następnie rozegrano turniej indywidualny (open). W sumie każdy zawodnik rozegrał od 40 do nawet 60 setów.

Wstępne zgłoszenia wpłynęły od 10 drużyn, jednak część odwołała przyjazd (nawet w dniu zawodów) ze względów osobistych, zdrowotnych i zdarzeń losowych.

Wyniki

Turniej drużynowy w kategorii do 65 lat wygrała reprezentacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach w składzie: Mateusz Gałuszka, Andrzej Wnęk. Drugie miejsca zajęła drużyna Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie/we Wrocławiu w składzie Jacek Droździel, Sławomir Wołk, a trzecie drużyna Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie w składzie Krzysztof Klocek, Wojciech Szymański.

Turniej drużynowy w kategorii powyżej 65 lat wygrała reprezentacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku/w Kielcach w składzie: Antoni Poznalski, Zygmunt Szatko, drugie miejsce zajęła drużyna Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie w składzie Andrzej Kleinrok, Zbigniew Kosior.

Turniej open wygrał Andrzej Wnęk, drugie miejsce zajął Mateusz Gałuszka, a trzecie Jacek Droździel.

Za zajęcie I, II i III miejsca zawodnicy otrzymali puchary w turnieju drużynowym i indywidualnym.

Klasyfikacja Okręgowych Izb Lekarskich:

  1. Lubelska OIL w Lublinie
  2. Śląska OIL w Katowicach
  3. Podlaska OIL w Białymstoku
    Świętokrzyska OIL w Kielcach
  4. Podkarpacka OIL w Rzeszowie
  5. Mazowiecka OIL w Warszawie
  6. Dolnośląska OIL we Wrocławiu
  7. Łódzka OIL w Łodzi

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zawodów wyniósł 3010 PLN.

W opinii uczestników zawody zostały bardzo dobrze zorganizowane, przeprowadzone w koleżeńskiej, sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zapowiedzieli udział w kolejnych Drużynowych Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Lekarskich w następnym roku.

Jacek Droździel

Sprawozdanie z mistrzostw na stronie Komisji Rekreacji i Sportu LIL

2022-07-06


Zobacz również: