Nowatorski projekt – prestiżowa nagroda

Program przesiewowych badań wzroku dzieci szkolnych na Lubelszczyźnie „Dobrze widzieć”, który był realizowany przez lubelski zespół okulistów pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka zdobył pierwszą nagrodę, którą temu projektowi przyznało Niemieckie Towarzystwo Chirurgów Okulistów (DOC) w czasie 34. Międzynarodowego Kongresu DOC, który zakończył się 25 czerwca w Norymberdze.

– To prestiżowe wyróżnienie jest wyrazem docenienia nowatorskiego podejścia do badań nad wadami refrakcji i wzroku, którym objęliśmy grupę 1100 uczniów z województwa lubelskiego – wyjaśnia prof. Robert Rejdak szef Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK nr 1 i dodaje, że projekt uznano za najlepszy w Europie.

– W sesji, podczas której prezentowana była praca z Lublina, przedstawiono też kilkanaście innych projektów m.in. przez naukowców z Niemiec, Norwegii i Turcji.

Badania, które okuliści z Lublina prowadzili przez kilka miesięcy (od jesieni do wiosny tego roku) wykazały poważny problem w postaci dwukrotnie zwiększonego odsetka występowania wad wzroku u dzieci. – To bardzo poważny problem i chcemy te badania kontynuować w makroregionie, a potem na terenie całej Polski – wyjaśniał prof. Rejdak.

Wykład o nagrodzonej pracy badawczej wygłosił konsultant projektu, światowej sławy autorytet w dziedzinie okulistyki prof. Anselm Jünemann, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z którym lubelska klinika współpracuje od 20 lat.

Projekt „Dobrze widzieć” rozpoczął się jesienią w 2021 roku i trwał do połowy maja 2022 roku. Realizował go zespół koordynowany przez prof. Roberta Rejdaka w składzie: Anna Matysik-Wożniak, Małgorzata Latalska, Maksymilian Onyszkiewicz Małgorzata Kowalczyk, Marek Niezgódka, Piotr Regulski i Rahman Nassasra.

aa

2022-07-05


Zobacz również: