Największe wydarzenie neurologiczne 2022 roku

Jakie nowe metody diagnostyki i terapii chorób neurologicznych warto wdrożyć w praktyce? Jak najskuteczniej prowadzić neurorehabilitację pacjentów? Jaką strategię rozwoju neurologii w Polsce należy przyjąć?

W dniach 14‑17 września w Lublinie odbędzie się siódma edycja Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, której uczestnicy postarają się odpowiedzieć na powyższe i wiele innych pytań. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Program wydarzenia tworzony przez najwybitniejszych specjalistów neurologów obejmie najważniejsze problemy i wyzwania współczesnej neurologii. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych sesjach poglądowych i plenarnych, warsztatach praktycznych oraz kursach szkoleniowych – zaplanowano kilkadziesiąt sesji na czterech salach wykładowych. Podczas konferencji zaplanowano również prezentację doświadczeń młodych neurologów, w tym forum przypadków klinicznych.

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Lublina, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz rzecznik praw pacjenta.

Strona wydarzenia: https://www.termedia.pl/Konferencja-VII-KONFERENCJA-NAUKOWO-SZKOLENIOWA-POLSKIEGO-TOWARZYSTWA-Intro,1706,18668.html

2022-07-05


Zobacz również: