Młodzi naukowcy dostali stypendia

Dr Paulina Kazimierczak, dr Paulina Anna Krawiec i dr hab. Michał Ginszt z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, znaleźli się w gronie stypendystów w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych przyznawanych przez Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. W tym gronie są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych, przedstawili Ministrowi Edukacji i Nauki 1719 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez placówkę naukową, która wnioskowała o przyznanie stypendium.

Dr n. farm. Paulina Kazimierczak jest adiunktem w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Biomedycznym UM w Lublinie.

Dr Paulina Krawiec jest lekarzem, specjalistą pediatrii w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w gastroenterologii dziecięcej. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Kliniką Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie

Dr hab. Michał Ginszt związany jest z Zakładem Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie. Obszar naukowej działalności dr hab. Michała Ginszta, obejmuje m.in. zakres rehabilitacji stomatologicznej, medycyny sportowej, fizjoterapii, genetyki oraz psychologii.

aa

2022-07-12


Zobacz również: