Wybitni i innowacyjni

Wynalazki naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zdobywają nagrody. Uczelnia uhonorowała autorów innowacyjnych pomysłów, które zmieniają ochronę zdrowia.

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego zostali docenieni za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wkład w innowacyjne wynalazki, które były prezentowane i nagradzane w międzynarodowych konkursach. Podczas wtorkowej uroczystości dyplomy otrzymali:

Dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski za systemu materacy umożliwiających efektywne leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, zespołem ostrej niewydolności oddechowej – ARDS, COVID‑19, wymagających zaawansowanych technik wentylacyjnych.

Prof. dr hab. Anna Bogucka‑Kocka, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki oraz prof. dr. hab. Bartosz Płachno z Uniwersytetu Jagiellońskiego za sposób hodowli ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych z zastosowaniem wydzieliny roślinnej otrzymanej z gatunku Drosophyllum lusitanicum.

Dr hab. n. farm. Agata Przekora‑Kuśmierz, dr Władysław Vivcharenko, dr n. farm. Paulina Kazimierczakdr Michał Wójcik za hybrydowy, superchłonny, całkowicie biodegradowalny materiał opatrunkowy do leczenia trudno gojących się ran wysiękujących.

Prof. dr hab. Anna Bogucka‑Kocka oraz dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelnimgr Kamila Borowiec z UMCS w Lublinie za kompozycję polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera.

Prof. dr hab. Anna Bogucka‑Kocka, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, dr n. farm. Daniel Zalewski, dr n. med. Marcin Feldo, dr Karol Ruszel oraz dr inż. Andrzej Stępniewski z UMCS w Lublinie za sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic.

Prof. dr hab. Anna Malm, prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska, dr n. farm. Anna Biernasiuk, dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, dr hab. n. farm. Tomasz Baj oraz dr Piotr Bilski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do leczenia infekcji grzybiczych jamy ustnej.

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz‑Dacewicz, dr hab. n. farm. Dorota Kowalczuk, dr n. farm. Małgorzata Miazga‑Karska, dr n. med. Barbara Rajtar, dr n. med. Agata Gładyszdr n. farm. Rafał Pietraś za zastosowanie medyczne kompozytu antybakteryjnego w materiałach opatrunkowych zwłaszcza do profilaktyki lub leczenia miejscowych zakażeń́.

Prof. dr hab. Anna Bogucka‑Kocka, prof. dr hab. Monika Wujec, prof. dr hab. Agata Panethdr n. farm. Przemysław Kołodziej za nowo zsyntetyzowane związki o działaniu nicieniobójczym i przeciwpasożytniczym.

Wszyscy ci naukowcy, w ostatnich dwóch latach, zostali wyróżnieni w czasie Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.

(oprac. jkg)                    
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-06-15


Zobacz również: