Student a już z Noblem

Laureatką Studenckiego Nobla 2022 w kategorii medycyna i farmacja została Alicja Forma, uzdolniona studentka V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także doktorantka I roku w Szkole Doktorskiej. Forma jest autorką i współautorką 39 artykułów naukowych, które są cytowane.

Lublinianka znalazła się w grupie 9 studenckich noblistów z Polski – to młodzi naukowcy m.in. z Lublina, Warszawy, Wrocławia i Poznania, których osiągnięcia w różnych kategoriach zostały docenione w konkursie organizowanym od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nagrody w wysokości 5 000 zł ufundowane przez Santander Universidades. Studencki Nobel jest współfinansowany również przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs umożliwia studentom prezentację swych osiągnięć naukowych i artystycznych. Zgłoszenia oceniane są zarówno przez profesorów polskich uczelni wyższych, jak i studentów.

W tym roku najlepsi studenci prezentowali swe dokonania w dziewięciu kategoriach: nauki techniczne, sztuka, dziennikarstwo i literatura, nauki przyrodnicze i energetyka, fizyka i astronomia, medycyna i farmacja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne i działalność społeczna.

aa

Fot. FB/Studencki Nobel

2022-06-21


Zobacz również:

Każdy talent wymaga ogromnej pracy