Studenci bardzo innowacyjni

Po 70 tys. zł dofinansowania do swych badań otrzymały trzy studenckie koła naukowe z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej oraz Koło Naukowe przy Zakładzie i Katedrze Histologii Embriologii i Cytofizjologii.

Studenci działający w tych kołach uczestniczyli w programie „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”. To przygotowywane cyklicznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przedsięwzięcie mające na celu wsparcie badań naukowych studenckich kół naukowych. Oto nagrodzone projekty i opiekunowie kół:

  • Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse: wzmocnienie kompetencji pielęgniarskich w diagnostyce klinicznej – koło działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego; opiekunowie koła – dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska i dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego; Opiekunowie Koła – dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska oraz dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki

  • Clinical Anatomy of Human Skeleton – koło działa przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej; opiekun koła – dr n. med. Jacek Baj

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej; Opiekun Koła – dr n. med. Jacek Baj, członkowie Koła Naukowego – Alicja Forma oraz Marcin Czeczelewski

  • Wpływ suplementacji pyłkiem pszczelim na ekspresję wybranych enzymów oraz stężenie ADMA u szczura – koło działa przy Zakładzie i Katedrze Histologii Embriologii i Cytofizjologii; opiekunką koła jest prof. Barbara Jodłowska‑Jędrych

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie i Katedrze Histologii Embriologii i Cytofizjologii; Opiekun Koła – prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska Jędrych oraz Przewodniczący Koła – Paweł Oszczędłowski

Aktywne uczestnictwo studentów w projektach naukowych oraz zdobywane przez nich osiągnięć w postaci dofinansowań w ramach grantów wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzają pozycję Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako wiodącego ośrodka akademickiego, który aktywnie i skutecznie wspiera rozwój młodych naukowców.

aa

2022-06-20


Zobacz również: