Radioterapia i operacja w jednym

W SP Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie 8 czerwca przeprowadzono pierwszą w tym ośrodku operację raka trzustki z wykorzystaniem radioterapii śródoperacyjnej (ang. Intraoperative Electron Radiation Therapy; IOERT).

Do operacji z wykorzystaniem IOERT został zakwalifikowany 71‑letni pacjent chory na granicznie resekcyjnego raka trzustki, który od początku leczenia, które zaczęło się już w jesieni ub.r., otrzymał 5 kursów chemioterapii, a następnie radiochemioterapię. Kolejne badania obrazowe oraz laboratoryjne wykazały zmniejszenie się guza i wtedy zapadła decyzja o chirurgicznym wycięciu trzustki z guzem oraz dodatkowym zastosowaniu IOERT dla podwyższenia dawki (tzw. „boost”) napromieniania. Operację przeprowadził kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w SPSK1 prof. Wojciech Polkowski.

Operacja i poprzedzający ją wielomiesięczny okres przygotowawczy to zasługa zespołu interdyscyplinarnego: dr n. med. Aleksandry Kozłowskiej kierownik Zakładu Radioterapii SPSK1, dr Joanny Czechowskiej onkolog klinicznej, odpowiedzialnej za chemioterpię oraz eksperta z zakresu radioterapii śródoperacyjnej prof. Falka Roedera z Uniwersytetu w Salzburgu, współtwórcy zaleceń Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) dotyczących stosowania radioterapii śródoperacyjnej.

aa

2022-06-09


Zobacz również: