Pół wieku z medycyną

Ponad 70 absolwentów Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (rocznik 1966‑1972) spotkało się w sobotę, 4 czerwca 2022 r., w Collegium Novum. Zebrani świętowali 50. rocznicę ukończenia studiów. 

W uroczystym spotkaniu, którego ukoronowaniem było wręczenie Złotych Dyplomów ukończenia studiów, a także Medali Lubelskiej Izby Lekarskiej, wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego i lekarskiego samorządu.

aa

2022-06-06


Zobacz również: