Okuliści okulistom z Ukrainy

– Dzięki pomocy ze strony lubelskiego Uniwersytetu Medycznego i Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich koledzy ze Lwowa znowu wykonują więcej operacji okulistycznych. Po raz kolejny dostali od nas narzędzia i materiały chirurgiczne a także kamery do telemedycyny – informuje prof. Robert Rejdak szef Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor uczelni ds. umiędzynarodowienia i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

W czerwcu w lubelskiej klinice okulistycznej z tygodniowego szkolenia w zakresie procedur chirurgicznych i diagnostyki, skorzystała okulistka ze Lwowa dr Nataliya Preys. Dr Preys została przeszkolona też z zasad aseptyki, prowadzenia operacji i organizacji pracy na bloku operacyjnym oraz z całej logistyki diagnostyczno‑terapeutycznej. Uczyła się specjalistycznej obsługi kamer o bardzo dużej rozdzielczości, wykorzystywanych w telemedycynie, które podarowane zostały ukraińskim lekarzom – Teraz tą wiedzą będzie mogła dzielić się z ukraińskimi lekarzami a także samodzielnie przeprowadzać operacje witrektomii u siebie w klinice – podkreśla prof. Rejdak, który jest inicjatorem szkoleń dla okulistów z Ukrainy i wyjaśnia, że tego typu szkolenie musi odbyć się bezpośrednio pod okiem doświadczonych specjalistów

Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich i Uniwersytet Medyczny w Lublinie od początku wojny angażuje się w pomoc dla lekarzy na Ukrainie przekazując dużo nowoczesnych narzędzi do mikrochirurgii, sprzętu medycznego, materiałów chirurgicznych i prowadząc liczne telekonsultacje okulistyczne i szkolenia lekarzy. Dzięki telemedycynie specjaliści z Lublina mogą też konsultować najbardziej skomplikowane przypadki urazów oczu. Są w stałym kontakcie z ośrodkiem we Lwowie i dr Nataliyę Preys.

W lubelskiej Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej operowani są pacjenci z Ukrainy. Są to przede wszystkim dzieci i młodzi ludzie, z urazami wojennymi oczu ze zranieniami, poparzeniami, stłuczeniami, zaćmą pourazową i ciałami obcymi w oczach.

– Przeprowadziliśmy już 20 operacji ratując najmłodszych przed utratą wzroku. Dzieci operowane są w naszej klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, a także na oddziale chirurgii szczękowej, chirurgii plastycznej oraz w Instytucie Stomatologii. Opiekuje się nimi interdyscyplinarny zespół specjalistów powołanych przez rektora Wojciecha Załuskę – mówi prof. Rejdak.

Działające przy lubelskiej klinice Ponadregionalne Centrum Terapii Urazów Oka, należy do najbardziej specjalistycznych ośrodków w Polsce, gdzie operowane są najtrudniejsze przypadki ciężkich uszkodzeń narządów oka, a także rzadkie choroby oczu u dzieci i dorosłych.

aa

2022-06-18


Zobacz również: