Nowi lekarze ze starej uczelni

KUL informuje, że minister edukacji i nauki dał zgodę na uruchomienie tam kierunku lekarskiego. Pierwszych 60. studentów zacznie naukę w przyszłym roku.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest jedną z uczelni, które nawiązały współpracę z KUL-em odnośnie uruchomienia na najstarszym lubelskim uniwersytecie studiów na kierunku lekarskim. Oprócz UM na tej liście są szkoły wyższe z USA, Włoch, Libanu, Hiszpanii oraz rzymska Poliklinika Gemelli.

Starania KUL-u możliwość kształcenia przyszłych lekarzy rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, kiedy przedstawiciele uniwersytetu oraz 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej tworzenia kierunków medycznych.

W miniony weekend władze katolickiej uczelni poinformowały, że otrzymały zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na KUL. Wydał ją minister Przemysław Czarnek, wykładowca uczelni. Lubelski uniwersytet uzyskał także pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministra Zdrowia.

Zgodnie z zapowiedziami studia na kierunku lekarskim mają być uruchomione jesienią 2023 roku, mówi się o 60. pierwszych studentach, którzy będą mieli zajęcia w kampusie na Konstantynowie. Aktualnie można tam studiować pielęgniarstwo i położnictwo.

(oprac. jkg)
Fot. FB/KUL

2022-06-27


Zobacz również: