Młodzi architekci opiece zdrowotnej

Jak młodzi architekci widzą miejsca pracy lekarzy, terapeutów, rehabilitantów. Na Politechnice Lubelskiej otwarto wystawę projektów dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Część z nich odnosi się do miejsc opieki zdrowotnej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nałęczowie – projektu Marty Gity, Centrum Integracji i Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który dla Lublina zaprojektowała Agata Zawadzka czy pomysł Doroty Pieczonki na plombę architektoniczną przy ul. Zielonej w Lublinie by móc stworzyć tam Centrum Zdrowia Psychicznego. To jedne z kilkudziesięciu prac dyplomowych jakie od soboty można oglądać na wystawie startARCHITEKCI’21. Zebrano tam projekty dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w zeszłym roku na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Wśród prac zebranych w działy: Dopełnienie, Dialog z historią, Od nowa czy Potencjał jest też kilka pokazanych w Azylu. To właśnie one odnoszą się przede wszystkim do miejsc opieki zdrowotnej, zapewniających możliwość rekonwalescencji i przygotowania się do życia społecznego.

Wystawa czynna jest przez całe wakacje w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie.

(oprac. jkg)
Ilustracje: Materiały organizatora

2022-06-27


Zobacz również: