Mieć oko na oko – badanie wzroku

Lekarze okuliści, specjaliści z 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie prowadzą akcję bezpłatnych przesiewowych badań okulistycznych w kierunku zaćmy w ramach projektu pt.: „Odzyskaj pełnię widzenia – nie patrz jak przez mgłę”.

W czerwcu z okazji „Lubelskich Dni Promocji Zdrowia” lekarze z Poradni Okulistycznej 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, przeprowadzili badania okulistyczne i diagnostykę w kierunku zaćmy u wszystkich osób, które podejrzewały u siebie rozwój zaćmy, zaobserwowały znaczne pogorszenie widzenia, obniżenie ostrości wzroku i/lub były zaniepokojone stanem swojego narządu wzroku.

– Zainteresowanie tymi badaniami było bardzo duże. W ciągu jednego dnia przebadaliśmy 30 osób w wieku od 45 do 85 lat. Jak ważne jest wykonywanie badań w kierunku zaćmy niech świadczy fakt, że u 60 % tych pacjentów stwierdzono w różnym stopieniu proces zaawansowania zaćmy, u części badanych wykryto również szereg innych schorzeń i wad narządu wzroku – tłumaczy dr n. med. Małgorzata Kowal z oddziału okulistyki 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie – Jednej osobie zalecono ścisłą diagnostykę i obserwacje w Poradni Okulistycznej ze względu na znaczny proces zaawansowania zwyrodnienia plamki żółtej u badanego (AMD) i dużego ryzyka trwałego pogorszenia widzenia do utraty wzroku w włącznie. Co istotne badany nie wiedział, że ma jakiekolwiek schorzenie narządu wzroku i nie zauważył istnego pogorszenia widzenia. U jednej osoby stwierdzono podejrzenie jaskry i zalecono dalsza diagnostykę pod tym katem. 25 % badanych zostało zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego zaćmy i wyznaczono im termin operacji zaćmy w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym. 10‑15 % badanych wymaga dalszej kontroli zaćmy w Poradni Okulistycznej, w okresie od pół roku do roku maksymalnie, z powodu zaawansowania zmętnienia soczewki, które nie kwalifikującego się w chwili obecnej do leczenia operacyjnego. Badanym udzielano także indywidualnych i dostosowanych do danego przypadku klinicznego porad okulistycznych dotyczących dalszych zaleceń co do postępowania profilaktyczno-leczniczego z zakresu narządu wzroku – wyjaśnia dr Kowal.

Dlatego bardzo istotna jest wczesna diagnostyka i w odpowiednim czasie podjęcie leczenia operacyjnego zaćmy. Nie pozostaje bez znaczenia fakt, że zaćma dotyczy często osób starszych u których z wiekiem może ulec także pogorszeniu stan ogólny zdrowia, który ma bezpośredni wpływ na proces leczenia i rehabilitacji pooperacyjnej pacjentów. Zwlekania z operacja zaćmy u takich osób nie jest bez znaczenia i często działa niekorzystnie.

Badania w kierunku zaćmy w szpitalu wojskowym w ramach akcji pt.: „Odzyskaj pełnię widzenia – nie patrz jak przez mgłę” są prowadzone przez cały czas aż do odwołania.

aa

2022-06-22


Zobacz również: