Mamy dwa nowe oddziały

Oddział medycyny paliatywnej, a także pierwszy w Lublinie oddział geriatrii powstały w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Pierwszy z nich, medycyny paliatywnej, przyjmuje pacjentów od 1 czerwca br. Drugi, geriatryczny, rozpocznie działalność 1 lipca br. Oba zlokalizowane są przy ul. Biernackiego w Lublinie.

Oddział medycyny paliatywnej, dysponujący 15 łóżkami, przeznaczony jest dla chorych zmagających się z problemami związanymi z nieuleczalną chorobą i jej leczeniem.

Oddział geriatryczny, który jest jedyną tego typu placówką w Lublinie, dedykowany jest osobom starszym i wymagającym opieki. Będzie mógł przyjąć 20 pacjentów. Dodatkowo w strukturze szpitala znajdują się dwa zakłady opiekuńczo‑lecznicze, które posiadają łącznie 70 łóżek. To największa tego typu placówka w województwie.

– Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny chorego. Staramy się poprawić stan zdrowia pacjenta, a jeśli jest to trudne ze względu na przewlekłość schorzenia, dążymy do zmniejszenia dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie – tłumaczy lek. med. Magdalena Naja‑Wiśniewska, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, która kieruje oddziałem w WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W oddziale medycyny paliatywnej, którym kieruje dr n. med. Oktawia Pylak‑Piwko, lekarze sprawują opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie nieuleczalnej choroby dbając o poprawę jakości ich życia. Działania tej dziedziny skupiają się przede wszystkim na łagodzeniu objawów choroby, a w szczególności na leczeniu bólu.

Powstanie obu oddziałów w szpitalu pozwoli nie tylko na polepszenie opieki nad osobami starszymi i niedołężnymi, ale także umożliwi szkolenie nowej kadry medycznej w zakresie geriatrii i medycyny paliatywnej.

– Jako największy szpital w regionie staramy się dostrzegać i skutecznie reagować na problemy zdrowotne mieszkańców. Mamy więc na uwadze postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa i wynikającą stąd potrzebę zapewnienia pacjentom należytej opieki – podkreśla Tadeusz Duszyński, z‑ca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

aa

2022-06-15


Zobacz również: