Lubelska Izba Lekarska – IX kadencja

XLII Sprawozdawczo‑Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

Kontynuacja i nowe plany

Wyniki wyborów XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy LIL

  • Okręgowa Rada Lekarska 9. kadencji
  • Okręgowy Sąd Lekarski
  • Okręgowa Komisja Rewizyjna
  • Okręgowa Komisja Wyborcza
  • Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy

Wyniki wyborów XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy LIL

Pierwsze obrady nowej ORL – 20 kwietnia 2022 r.

  • Skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
  • Przewodniczący Delegatur LIL
  • Przewodniczący komisji problemowych LIL
  • Mediator i  Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

Pierwsze obrady nowej ORL – 20 kwietnia 2022 r.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LIL

Rzecznik odpowiedzialnych zastępców ma

Okręgowy Sąd Lekarski LIL

Wybory władz Okręgowego Sądu Lekarskiego LIL

XV Krajowy Zjazd Lekarzy – władze samorządu lekarskiego IX kadencji

Przedstawiciele LIL we władzach samorządu lekarskiego IX kadencji

Dariusz Samborski w Prezydium NRL

2022-06-14


Zobacz również: