Jak pomóc pokonać ból i stres

Ponad 3 lata temu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 marca 2019 zainaugurował projekt: „Żyj bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki Program Edukacyjny”, który był realizowany we współpracy z Ośrodkiem Terpa w Lublinie oraz z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W czwartek 23 czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca ten wyjątkowy projekt, który skupiał się na konsolidacji społeczność lokalnej wokół problematyki bólu i propagował wzorce zachowań prowadzące do poprawy jakości życia. – Celem projektu była pomoc osobom żyjącym w przewlekłym stresie i/lub cierpiącym na przewlekły ból, a także zapewnienie wsparcia ich rodzinom i najbliższym. Wykazano, że co czwarta osoba doświadcza bólu i w Europie staje się to problemem społecznym – mówiono na konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele zespołów merytorycznych m.in.: prof. Teresa Małecka‑Massalska; dr n. med. Ewa Baszak‑Radomańska i dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz.

Z projektu skorzystało ponad 700 osób (644 to kobiety) żyjących w przewlekłym stresie lub cierpiących na przewlekły ból, które uzyskały kompetencje w zakresie redukcji poziomu stresu i bólu poprzez udział w spotkaniach, warsztatach i zajęciach z psychologiem.

Inicjatywa była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014‑2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

aa

2022-06-24


Zobacz również: