Idzie nowe – inwestycje w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie

Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ powstanie w Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Centrum będzie się mieściło w nowym, wybudowanym od „zera” dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym w pobliżu wejścia do szpitala od strony Izby Przyjęć Planowych.

Szpital właśnie podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę budynku Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki w ramach projektu utworzenia Centrum Nefrologii i Hemodializ.

Projekt obejmuje budowę Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki oraz przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Klinicznego Oddziału Nefrologii.

– Nowa inwestycja pozwoli na podwyższenie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, zwiększenie komfortu pacjentów i poprawę warunków pracy personelu szpitala – mówiono w czasie konferencji prasowej 23 czerwca br., w czasie której przedstawiono założenia realizowanego projektu, strategię rozwoju SPSK nr 4 i plany dotyczące kolejnych inwestycji. dyrekcja szpitala informowała podczas konferencji prasowej. – Budujemy Ośrodek Dializ – jako pierwszy etap inwestycji, która będzie rozwijała przestrzeń w obszarze chorób nerek. Zaplanowana jest również modernizacja i przebudowa oddziału. Chcemy pozyskać nową przestrzeń, która wpisze się w nowoczesną koncepcję leczenia – mówił dyrektor naczelny SPSK Nr 4 w Lublinie dr n. med. Radosław Starownik.

– Utworzenie Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ zwiększy dostęp pacjentów do świadczonych usług nie tylko z makroregionu lubelskiego, ale także z całego kraju i zagranicy – mówił kierownik Klinicznego Oddziału Nefrologii a zarazem rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska – Poza tym w ramach nowo powstającego Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 planowany jest rozwój oraz rozbudowa Ośrodka Ambulatoryjnej Dializoterapii Otrzewnowej, w którym prowadzona będzie opieka nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek leczonymi nerkozastępczą metodą dializy otrzewnowej. Kolejnym efektem realizacji projektu będzie skrócenie czasu hospitalizacji oraz szerokie wykonywanie wysoko opłacalnych procedur – wyjaśniał prof. dr hab. Wojciech Załuska.

Kliniczny Oddział Nefrologii SPSK Nr 4 oraz Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki SPSK Nr 4, na bazie których funkcjonuje Klinika Nefrologii SPSK Nr 4, stanowią ośrodek o najwyższym, III poziomie referencyjności. Jest to jednostka wysoko wyspecjalizowana w nieinwazyjnej diagnostyce chorób nerek, leczeniu pierwotnych i wtórnych chorób nerek z chorobami o podłożu immunologicznym, leczeniu pacjentów z rozpoznaniem ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek, leczeniu nerkozastępczym w postaci hemodializy i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej oraz leczeniu ambulatoryjnym chorych po transplantacji nerek. Kliniczny Oddział Nefrologii SPSK Nr 4 jest jednym z największych świadczeniodawców w makroregionie lubelskim pod względem liczby pacjentów i hospitalizacji. Poza leczeniem pacjentów w strukturach Nefrologii SPSK Nr 4 realizowane są zadania dydaktyczne, a także naukowe, w tym z transplantologii klinicznej.

Szpital zrealizuje inwestycję ze środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej Ministra Zdrowia oraz środków własnych. – Umowa na cały projekt, czyli na budowę oddziału sztucznej nerki oraz stacji hemodializ jest podpisana na kwotę 26 mln 600 tys. złotych – informował Rafał Grzeszczak, zastępca dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji.

Według planu realizacji inwestycji powinna zakończyć się w 2024 roku.

aa

2022-06-24


Zobacz również: