Rzecznik odpowiedzialnych zastępców ma

Janusz Hołysz – I Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Flis – II Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W głosowaniu uczestniczyło 25 zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej spośród 34 wybranych w czasie okręgowego zjazdu lekarzy...