Rzecznik odpowiedzialnych zastępców ma

W piątek 6 maja br. odbyły się wybory zastępców – I i II – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zostali nimi: dr Janusz Hołysz (I zastępca) i dr Zbigniew Flis (II zastępca).

Janusz Hołysz – I Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Zbigniew Flis – II Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W głosowaniu uczestniczyło 25 zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej spośród 34 wybranych w czasie okręgowego zjazdu lekarzy delegatów LIL, który odbył się 26 marca br. Wtedy też wybrano Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym jest dr Jacek Niezabitowski.

Jacek Niezabitowski
– Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

aa

2022-05-07


Zobacz również: