Przedstawiciele LIL we władzach samorządu lekarskiego IX kadencji

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy delegaci wybrali prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Naczelna Rada Lekarska IX kadencji:
  • Monika Bojarska-Łoś
  • Jakub Kosikowski
  • Dariusz Samborski
Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji:
  • Jacek Barański
Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji:
  • Marek Bukowski
  • Joanna Wysokińska-Miszczuk
Krajowa Komisja Wyborcza IX kadencji:
  • Barbara Hasiec
  • Wioletta Szafrańska-Kocuń

Naczelna Komisja Rewizyjna IX kadencji:
  • Marek Stankiewicz

Fot. Dariusz Hankiewicz

Pełna lista wybranych dostępna jest na stronie internetowej NIL
https://nil.org.pl/aktualnosci/6037-nowe-wladze-samorzadu-lekarskiego-ix-kadencji

2022-05-15


Zobacz również: