Oko niech student pokaże

Już od 1 czerwca przez dwa tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać z badań w ramach akcji „Miej oko na swój wzrok”. Wystarczy mieć legitymacje studencką.

Badanie wzroku będą wykonywali studenci medycyny skupieni w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej. Zebrane wyniki, posłużą do publikacji naukowej na temat: jakie wady refrakcji występują u studentów konkretnego kierunku studiów medycznych. Patron projektu – prof. Robert Rejdak – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej jest przekonany, że uda się zaobserwować pewne różnice i tendencje.

– Projekt jest rozszerzeniem programu „Dobrze widzieć”, który był ostatnio realizowany w klasach I‑III w szkołach podstawowych – mówi prof. Robert Rejdak.

– Studentów zbadamy przy pomocy tych samych technik badawczych co w programie „Dobrze widzieć”. Liczymy, że będą chętni do skorzystania z tych badań, tym bardziej, że będą je prowadzić ich koledzy. To osoby przeszkolone, doświadczone w użyciu autorefraktometrów i systemu badawczego – podkreśla prof. Rejdak.

Wyniki pomiarów ostrości wzroku posłużą do przeprowadzenia badania naukowego finansowanego w ramach II edycji konkursu „Mini‑granty studenckie” stworzonego przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Lublinie.

Akcja „Miej oko na swój wzrok” potrwa od 1 do 15 czerwca w Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Chodźki 4 w Lublinie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.umlub.pl

aa

2022-05-31


Zobacz również: