Naczelna Rada Lekarska wybrana!

Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski. Stosunkiem głosów 252:192 wygrał z dotychczasowym szefem samorządu lekarskiego prof. Andrzejem Matyją.

Do Naczelnej Rady Lekarskiej zostali wybrani (pogrubieniem oznaczyliśmy przedstawicieli Lubelskiej Izby Lekarskiej): Agata Dynkiewicz, Dariusz Paluszek, Paweł Barucha, Przemysław Janusz, Grzegorz Mazur, Dariusz Samborski, Biliński Jarosław, Klaudiusz Komor, Marek Rogowski, Andrzej Siarkiewicz, Monika Bojarska‑Łoś, Maciej Sikora, Artur Drobniak, Marcin Szczęśniak, Grzegorz Wrona, Jolanta Szczurko, Tomasz Imiela, Radosław Maksymowicz, Halina Borgiel‑Marek, Łukasz Jasek, Leszek Dudziński, Maciej Hamankiewicz, Magdalena Flaga‑Łuczkiewicz, Wojciech Domka, Mariusz Goniewicz, Damian Patecki, Rita Sharma, Paweł Doczekalski, Mikołaj Sinica, Michał Matuszewski, Jakub Kosikowski, Jacek Bujko, Krzysztof Herman, Marcin Karolewski, Filip Pawliczak, Marzenna Plucińska, Łukasz Szmygel, Zbigniew Brzezin, Piotr Kalkowski, Mateusz Kowalczyk, Aleksander Matysiak, Tomasz Kozioł, Piotr Kocbach, Marcin Nowiński, Mateusz Szulca, Stanisław Kowarzyk, Grzegorz Kołodziej, Michał Wojciechowski, Marek Jodłowski, Artur de Rosier.

Fot. Gazeta Lekarska

2022-05-13


Zobacz również: