Konkurs fotograficzny

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
ogłaszają

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nadsyłanie prac do 31 października 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 19 listopada 2022 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 10 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Komisji Kultury LIL

Na winiecie: „Biała góra” – fot. Kazimierz Pichlak – Grand Prix oraz  Nagroda za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród lekarzy w X edycji konkursu.

2022-05-06


Zobacz również: