Dyrektor szpitala dba o zabytki

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał resortowe wyróżnienia osobom zasłużonym w opiece nad dobrami kultury. W tym gronie jest dyrektor lubelskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Placówka działa w zabytkowym zespole dworskim otoczonym XIX‑wiecznym parkiem.

W piątek w Muzeum Narodowym w Lublinie odbyła się uroczystość podczas której wiceminister Jarosław Sellin wręczył osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Wyróżnienia przyznawał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W grupie osób, które dostały cenioną w środowisku konserwatorskim odznaką resortową znalazł się dr n. med. Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

W zeszłym roku zakończył się remont zabytkowego dworu Sachsów przy ul. Abramowickiej 2, jednej z nieruchomości z jakich korzysta placówka medyczna. Prace dotyczyły między innymi zachowania i odtworzenia stolarki okiennej oraz drzwiowej, historycznych detali architektonicznych na elewacjach budynku dawnego dworu i w jego wnętrzach, a także zachowanych elementów dawnego wyposażenia.

Obiekt został przystosowany do funkcji biurowej oraz warsztatów terapii zajęciowej.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-05-28


Zobacz również: