Dozymetria „in vivo” czyli precyzja

W Zakładzie Radioterapii SPSK1 w Lublinie pod koniec maja wprowadzono nowoczesną metodę dozymetrii in vivo, która umożliwia w najbardziej zaawansowany sposób weryfikację dawek promieniowania, które są podawane pacjentom onkologicznym. Taką możliwość posiada zaledwie kilka ośrodków w Polsce.

– Korzystanie z oprogramowania Dosisoft zwiększa bezpieczeństwo i precyzję terapii przy zaawansowanych technologiach napromieniowania – tłumaczyła dr n.med. Aleksandra Kozłowska, która kieruje Zakładem Radioterapii przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie.

24 maja w zakładzie odbyło się szkolenie z zastosowania programu do dozymetrii in vivo, które prowadziła Barbara Varenne z francuskiej firmy Dosisoft, która szkoli z metody in vivo.

Zakład Radioterapii SPSK Nr 1 przy ul. Radziwiłłowskiej 13 funkcjonuje już czwarty rok i stale się rozwija, by optymalnie służyć pomocą pacjentom onkologicznym. Personel stara się nieustannie poprawiać jakość i bezpieczeństwo świadczeń z zakresu nowoczesnej radioterapii, wdrażać najnowsze technologie, a tym samym poszerzać wachlarz dostępnych usług.

aa

2022-05-26


Zobacz również: