Człowieczeństwo i medycyna

Trwa rejestracja uczestników I Kongresu Humanizacji Medycyny. Wydarzenie odbędzie się 9 i 10 czerwca w Warszawie. Udział w łączących ochronę zdrowia z innymi dziedzinami: wykładach, panelach i warsztatach jest bezpłatny.

Jak zapowiadają organizatorzy, celem I Kongresu Humanizacji Medycyny jest podjęcie tematyki odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia. Temat ten jest szczególnie ważny w sytuacji, w której relacje pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, jak również wewnątrz zespołów medycznych, mogą być jeszcze bardziej utrudnione.

Podczas wydarzenia które odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim proponują cztery ścieżki tematyczne: systemową, edukacyjną, psychologiczną oraz pacjencką. Zapraszają pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, etyków, studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych, organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów oraz dyrektorów i menadżerów szpitali.

W kongresie uczestniczyć będą także rektorzy i dziekani wydziałów kształcących studentów na kierunkach medycznych.

Program jeszcze powstaje ale już są ramowe tematy paneli, na przykład: Postęp technologiczny w medycynie i w rozwiązaniach systemowych. Szansa czy zagrożenie dla humanizacji; Etyczno‑prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem; Wypalenie zawodowe i stres wśród pracowników ochrony zdrowia – elementy wsparcia; Komunikacja w medycynie.

Kongres zakończą warsztaty „Medycyna narracyjna”. To nauka traktująca opowieść o chorobie jako tekst kultury i wykorzystująca narzędzia właściwe dla literaturo‑ czy kulturoznawstwa dla lepszego jej zrozumienia. Praktyka medyczna, która wie, co zrobić z opowieściami pacjenta.

Udział w dwudniowym wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest rejestracja. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/

(oprac. jkg)

2022-05-08


Zobacz również: