Unijne miliony na zdrowie

Dwie lubelskie placówki: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Szpital Wojewódzki im. Stefana kardynała Wyszyńskiego skorzystają na unijnej dotacji. Trafi do nich blisko 50 mln zł przyznanych na inwestycje w opiekę zdrowotną.

Pieniądze przyznane decyzją Komisji Europejskiej mają pomóc walczyć ze społecznymi i gospodarczymi skutkami COVID‑19.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie otrzyma 24 mln zł na podniesienie jakości usług medycznych centrum profilaktyczno‑leczniczego. Chodzi o rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C. Inwestycja będzie polegała na dobudowie do budynku głównego pięciokondygnacyjnego budynku (C) i dwukondygnacyjnego budynku poradni dla dzieci (E). Powstanie funkcjonalny i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny budynek.

Projekt, który przyczyni się m.in. do poprawy dostępu do informacji medycznej dla pacjentów jak i pracowników jednostki czy podniesienia efektywności ekonomicznej jednostki – to pierwszy z dwóch które zrealizuje szpital przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Podniesienie usług informatycznych zostało dofinansowane kwotą 6,1 mln zł.

Drugi to modernizacja i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Unia Europejska wyłoży na niego blisko ponad 17,6 mln zł. Inwestycja polega na modernizacji budynku G dla potrzeb Klinicznego Oddziału Toksykologiczno‑Kardiologicznego (KOT‑K).

W poniedziałek zostały podpisane umowy na wsparcie finansowe lubelskich placówek.

(oprac.jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-04-12


Zobacz również: