Ochrona zdrowia pracowników ochrony zdrowia

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnie narażoną na m.in. ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami, kontakt z niebezpiecznymi lekami czy stres.

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. To okazja by zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia. Wśród wielu zagrożeń specjaliści wymieniają: ekspozycję na materiał biologiczny, procedury cewnikowania, podawanie pacjentom leków przeciwnowotworowych, zakłucia oraz zranienia ostrymi narzędziami. I szacują, że w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia.

W zeszłym roku powstała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której głównym celem jest zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Tworzą ją: Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Problem jest także zauważany w innych krajach. W ramach UE do 2025 roku mają zostać ujednolicone przepisy dotyczące produkcji i zakupu sprzętu medycznego zmierzające do wprowadzania nowoczesnych sprzętów, bezpiecznych w użyciu dla pracowników.

Akcja

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali stoi za deklaracją „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Mogą się pod nią podpisywać wszystkie placówki medyczne. Zobowiązują się w ten sposób m.in. do oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny oraz określenia, czy na danym stanowisku koniecznie jest używanie sprzętu bezpiecznego, opracowania i wdrożenia konkretnych wytycznych dla pracowników odnośnie do sposobu postępowania, gdy dojdzie do zakłucia lub zranienia oraz prowadzenie ich rejestru.

Link do dokumentu https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl

(oprac. jkg)

2022-04-28


Zobacz również: