Lekarze-Wolontariusze niosą pomoc osobom z Ukrainy

Start platformy telemedycznej z technologią tłumaczenia in real time

Rusza Przyjacielska Pomoc Medyczna, charytatywna platforma telemedyczna łącząca polskich medyków bez znajomości języka ukraińskiego z pacjentami z Ukrainy. Wykorzystanie inteligentnych technologii umożliwi komunikację bez barier.

Przyjacielska Pomoc Medyczna to inicjatywa charytatywna stworzona przez podmioty medyczne, uniwersytety i firmy technologiczne w geście solidarności z obywatelami Ukrainy. Celem inicjatywy jest pomoc osobom z Ukrainy, przebywającym w Polsce w uzyskaniu niezbędnej opieki medycznej. Lekarze – Wolontariusze oraz Inteligentne Technologie nieść będą bezpłatną pomoc medyczną obywatelom Ukrainy. Bez barier komunikacyjnych i geograficznych.

W wyniku toczącej się wojny w Ukrainie wielu jej obywateli szuka pomocy w Polsce. Już po 10 dniach trwających walk, w Polsce znalazło się ponad 2 mln osób. Większość z nich to kobiety i dzieci dotknięte traumą wydarzeń w Ukrainie. Wszyscy jesteśmy obecnie w stanie pełnej mobilizacji, aby pomóc potrzebującym. W odpowiedzi na trwającą sytuację, środowisko medyczne postanowiło zaktywizować się, oferując bezpłatną pomoc medyczną.

Dzięki Przyjacielskiej Pomocy Medycznej możliwe jest pokonanie dwóch największych barier niesienia pomocy przez lekarzy – bariera geograficzna i językowa. Dziś większość osób trafia do dużych miast, ale za chwilę grupa będzie znacznie bardziej rozproszona. Sam język ukraiński nie jest powszechnie znany w Polsce, a osoby z Ukrainy w większości nie mówią w języku polskim (szczególnie dzieci).

Uruchomiona platforma telemedyczna – www.przyjacielskapomocmedyczna.pl – ma za zadanie połączenie lekarza z pacjentem, gdzie dzięki technologii pozwoli im komunikować się bez bariery językowej, w czasie rzeczywistym. Platforma jest udostępniana obu stronom bezpłatnie.

Opr. aa

2022-04-04


Zobacz również: