Psychologia z medycyną pod rękę

Psychologia to nowy kierunek studiów, jaki uruchamia Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dla 30 osób te jednolite magisterskie studia mają stać się drogą do przyszłej pracy w ochronie zdrowia.

– Psychologia to ważny element kształcenia i opieki nad pacjentem. Zwłaszcza w czasie kolejnych fal pandemii, uznaliśmy, że jest to kierunek wyjątkowo potrzebny – podkreślał prof. Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki UM.

Prof. Marzena Samardakiewicz, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii oraz Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych UM w Lublinie zapowiada, że to będą elitarne studia z bogatym i nowatorskim programem nauczania.

– Z ogromną radością informujemy, że kierunek Psychologia (studia jednolite magisterskie) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022. Wniosek konkursowy nie tylko spełniał kryteria Regulaminowe określone przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ale znalazł uznanie Komisji z uwagi na fakt, że zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, a także ma innowacyjny i nowoczesny program studiów. Komisja podkreśla również zgodność kwalifikacji kadry akademickiej zgłoszonej do realizacji kierunku adekwatnych do założonych efektów kształcenia. Podkreślono również spójność założeń koncepcji kształcenia z misją i strategią rozwoju Uczelni – informują władze uczelni.

aa
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-03-20


Zobacz również: