Pomoc dzieciom z Ukrainy chorym na nowotwory i ciężkie, zagrażające życiu choroby krwi

Допомога дітям з України, які хворіють на рак та важкі, небезпечні для життя захворювання крові

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym na leczenie onkologiczne trafiło już kilkoro dzieci z objętej wojną Ukrainy. Zespół kliniki jest przygotowany na przyjęcie kolejnych pacjentów i w związku z tym wystosował apel:

Szanowni Przyjaciele z Ukrainy,

Jesteśmy poruszeni tragedią, jaka spotkała Wasz Kraj. W miarę swoich możliwości chcielibyśmy pomóc. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy i jego Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii wspólnie z innymi Klinikami Onkologii Dziecięcej w Polsce podjęła skoordynowane działania mające nieść pomoc dzieciom z Ukrainy chorym na nowotwory i ciężkie, zagrażające życiu choroby krwi.

Jeżeli potrzebna jest taka pomoc – prosimy o wcześniejszy kontakt z nami na podane niżej adresy e‑mailowe i telefoniczne.

Sekretariat Kliniki – hematologia@uszd.lublin.pl

Kierownik Kliniki – katarzynadrabko@umlub.pl

Rzecznik prasowy Szpitala – agnieszka.osinska@uszd.lublin.pl

Zespół Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2022-03-04


Zobacz również: