Medycyna na kredyt. Są zasady

Właśnie wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne. Określa między innymi kiedy składać wniosek, jakie są tryby wypłaty i spłaty.

Od 1 kwietnia zaczynają obowiązywać przepisy w sprawie kredytów na studia medyczne. Studenci zainteresowani tym rozwiązaniem, do 30 września będą mogli złożyć wnioski obejmujące rok akademicki 2021/2022.

W obowiązującym rozporządzeniu zapisano w nim m.in., że wniosek o kredyt na studia medyczne można złożyć w terminie 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów. Będzie to możliwe w postaci elektronicznej – za pomocą systemu teleinformatycznego albo papierowej na formularzu ustalonym przez bank.

Kredyt udzielany jest na wniosek studenta przez bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych.

Zagadnienia unormowane w rozporządzeniu ministra zdrowia opublikowano 17 marca w Dzienniku Ustaw.

Link do treści https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000665/O/D20220665.pdf

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-03-31


Zobacz również: