Leszek Buk prezesem LIL

Leszek Buk ponownie został wybrany na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie podczas XLII Sprawozdawczo‑Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 26 marca 2022 r.

2022-03-26


Zobacz również: