Kontynuacja i nowe plany

Leszek Buk głosami 155 delegatów, którzy uczestniczyli w obradach XLII Sprawozdawczo‑Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej, został ponownie prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej. Funkcję tę będzie pełnił do 2026 roku.

W obradach, które odbyły się 26 marca br. w Collegium Maius, uczestniczyło 174 delegatów (frekwencja wynosiła 77,33 proc.). Po raz pierwszy głosowanie odbyło się drogą elektroniczną, każdy z delegatów głosował przy pomocy pilota, co bardzo usprawniło procedurę poza jednym wyjątkiem, kiedy system na chwilę się zawiesił.

Leszek Buk był jedynym kandydatem na to stanowisko i, jak mówiono w kuluarach, ten wybór to nadzieja na kontynuację osiągnięć i rozwinięcie kolejnych planów, jakie stają przed nowym rozdziałem pracy lekarskiego samorządu. Do najważniejszych zadań nowej kadencji odniósł się prezes Buk, który wyliczył trzy punkty: rozwój informatyzacji a przede wszystkim cyfryzacji LIL; rozbudowanie programu szkoleń (tu podkreślił, że pandemia przyczyniła się do rozwoju szkoleń on‑line, co bardzo sprzyjało frekwencji) i wreszcie jako trzeci punkt prezes wymienił przygotowanie do budowy nowej siedziby dla Izby Lekarskiej w Lublinie.

– Mamy już bardzo konkretne miejsce, gdzie nowa siedziba LIL mogłaby powstać. To działka przy ul. Ciosowej (boczna ul. Nałęczowskiej) – informował prezes Buk, dodając, że własny budynek Izby powstałby zgodnie z potrzebami samorządu (m.in. byłby tam wygodny parking, sala konferencyjna itp.).

Warto dodać, że delegaci podjęli uchwałę, na mocy której Okręgowa Rada Lekarska będzie mogła podjąć decyzję sprzedania nieruchomości należącej do LIL – ponadhektarowej działki w Nałęczowie. Zakupiona 26 lat temu parcela miała pierwotnie być miejscem na wybudowanie domu dla lekarzy seniorów, ponieważ nie było chętnych na zamieszkanie w tym miejscu, a koszty utrzymania działki są niemałe, zdecydowano o jej sprzedaży i zainwestowaniu uzyskanych środków w planowany na siedzibę LIL budynek.

Tradycyjnie zjazd rozpoczął się od ceremonii uhonorowania lekarzy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się postawą, zaangażowaniem i wysoką etyką zawodową, stając się wzorem dla innych. Laurem Medycznym nagrodzono pediatrę dr. Radosława Skibę, wieloletniego ordynatora Oddziału Dziecięcego szpitala w Świdniku. – Ponad 40‑letni okres pracy zawodowej cały czas w tej samej placówce i nienaganna praca były tego podstawą. Jestem przekonany, że należy takie postawy eksponować i nagradzać – podkreślał dr Wojciech Mach, na wniosek którego przyznano laur dr. Skibie.

Natomiast Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej, który jest szczególnym wyrazem uznania zasług w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych, zostało uhonorowanych trzech lekarzy. Byli to w kolejności alfabetycznej: Leszek Buk – laudację wygłosiła dr Barbara Hasiec; Grzegorz Pietras – laudację wygłosiła dr Monika Bojarska‑Łośprof. Andrzej Wysokiński – laudację wygłosił prof. Jerzy Kowalczyk.

Uroczystość uświetnił swym występem Chór Continuum, działający przy LIL.

Dalsze obrady przebiegły bardzo sprawnie. Przyjęto sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe LIL za miniony rok; uchwalono budżet na rok 2022. Delegaci wybrali Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – o tę funkcję ubiegało się dwóch kandydatów: dr Janusz Hołysz i dr Jacek Niezabitowski, który otrzymał większość głosów.

W czasie zjazdu wybrano też: członków Okręgowej Rady Lekarskiej; zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; członków Okręgowego Sądu Lekarskiego; członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej; członków Okręgowej Komisji Wyborczej, a także delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Informacje szczegółowe na stronie LIL.

Grzegorz Pietras, który przewodniczył obradom, zaprosił lekarzy wybranych do ORL na jej pierwsze w tej kadencji posiedzenie, które odbędzie się w środę, 20 kwietnia br.

Anna Augustowska
Fot. Dariusz Hankiewicz, Iwona Burdzanowska

2022-03-29


Zobacz również: