Kolejny tomograf – nowy i nowoczesny

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie powstaje nowa, trzecia pracownia tomograficzna. Będzie w niej uruchomiony nowoczesny tomograf, który szpital otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pierwsze osoby będą mogły z niej skorzystać już w maju.

Nowy tomograf jest inwestycją niezwykle potrzebną szpitalowi przy al. Kraśnickiej. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej wykonuje się w ciągu miesiąca ponad 2 tysiące badań z użyciem tomografu.

– Każdego miesiąca wykonujemy około 400 badań w pracowni rezonansu magnetycznego i 70 operacji wewnątrznaczyniowych. Staramy się wykorzystywać aparaturę w stopniu maksymalnym. Co roku przeprowadzamy w zakładzie łącznie ponad 80 tysięcy badań diagnostycznych i procedur radiologii zabiegowej. Dzięki nowej pracowni tomografii już wkrótce zwiększymy dostępność badań, a to w konsekwencji oznacza większy komfort obsługi: szybszą diagnostykę dla pacjentów ambulatoryjnych i skrócenie pobytu pacjentów hospitalizowanych – tłumaczy lek. Maciej Mazgaj, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

– Zaletą otrzymanego sprzętu jest mniejsza inwazyjność dla pacjentów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości diagnostyki. Tomograf pozwala na znaczące obniżenie dawki promieniowania i ilości stosowanych jodowych środków kontrastowych, w porównaniu do aparatów starszej generacji, a to z kolei zasadniczo wpływa na bezpieczeństwo pacjentów – dodaje Piotr Matej, dyrektor szpitala. Nowa pracownia tomografii w szpitalu przy al. Kraśnickiej będzie w pełni dostosowana do wymagań technicznych dla tego rodzaju sprzętu. Dodatkowo przestronne wnętrze zapewni komfort pacjentom oraz ergonomię i bezpieczeństwo pracy dla personelu medycznego.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej wykonywane są badania niemal wszystkimi dostępnymi dziś metodami. Oprócz radiologii klasycznej, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, wykonuje się też mammografię cyfrową i badania ultrasonograficzne. Z kolei w pracowni radiologii zabiegowej przeprowadza się procedury zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze. Zakład jako pierwszy ośrodek w Lubelskiem, przeprowadził operację trombektomii mechanicznej u pacjenta z ostrym, niedokrwiennym udarem mózgu, polegającą na udrożnieniu tętnicy mózgu, zamkniętej przez zator. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej szpitala przy al. Kraśnickiej jest również jednym z nielicznych ośrodków diagnostycznych, w którym wykonywane są, przy współpracy z lekarzami Oddziału Kardiologii, specjalistyczne badania serca za pomocą rezonansu magnetycznego.

aa

2022-03-22


Zobacz również: