Doktorskie promocje

W piątek, 18 marca br., 57 osób odebrało dyplomy doktorskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Promocję otrzymało 38 doktorów z Wydziału Nauk Medycznych, 6 doktorów z Wydziału Farmaceutycznego i 14 doktorów z Nauk o Zdrowiu. Uroczystość promocji doktorskich odbyła się Auli Kongresowej Collegium Maius przy ulicy K. Jaczewskiego 4 w Lublinie.

aa
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-03-20


Zobacz również: