Z Lublina do Rady ds. COVID-19

W środę 9 lutego pierwszy raz zebrała się Rada ds. COVID‑19, którą powołał premier. W tym gremium jest dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska z Instytutu Medycyny Wsi.

Rada liczy 30 osób, ale jest wśród nich tylko dwóch specjalistów chorób zakaźnych.

– Wierzę, że Rada ds. COVID‑19 będzie miała fundamentalne znaczenie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania służby zdrowia, ale także w tematach społecznych, gospodarczych, związanych z edukacją oraz szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa państwa polskiego – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki powołując pomocnicze gremium.

Do głównych zadań Rady ds. COVID‑19 będzie należało dokonywanie analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, ale także gospodarczej i społecznej w kraju. Rada będzie także przedstawiała propozycje działań w zakresie walki z pandemią.

W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, ale także nauk społeczno‑ekonomicznych. Jednym z nich jest dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska, z‑ca dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

Pełna lista członków rady

Specjaliści z dziedziny medycyny: choroby zakaźne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban; chirurgia – prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży); neurochirurgia – dr n. med. Artur Zaczyński (CSK MSWiA); wakcynologia – dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz (Państwowy Zakład Higieny); kardiologia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii); neurologia, psychiatria – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz‑Jarosz (Instytut Psychiatrii i Neurologii – dyrektor); psychiatria dziecięca – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas‑Kozik (Uniwersytet Medyczny w Katowicach); pulmonologia, mikrobiologia – prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz‑Kopeć (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc); onkologia – dr hab. n. med. Beata Jagielska (Konsultant Mazowiecki z zakresu onkologii klinicznej); profilaktyka, zdrowie publiczne – dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – z‑ca dyrektora); rehabilitacja – prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak (MSWiA, pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej); pulmonologia, pediatria – dr n. med. Marek Migdał (Centrum Zdrowia Dziecka – dyrektor, członek jednego z komitetów przy EMA); choroby zakaźne, wakcynologia, pediatria – prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu); medycyna rodzinna – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska (MSWiA, Warszawski Uniwersytet Medyczny); interna – prof. dr hab. n. med. Jacek Różański (konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych); diagnostyka laboratoryjna – dr n. med. Ewa Leporowska (kierownik lab. Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu); ratownictwo medyczne – prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) (za : Kancelaria Prezesa rady Ministrów)

Rada ds. COVID‑19 to nowe ciało powołane po tym jak 14 stycznia większość przedstawicieli Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim stwierdziło, że nie chce już współpracować z rządzącymi w sprawie epidemii. Wśród nich był prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-02-10


Zobacz również: