Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy

Kontakt dla potrzebujących pomocy i chętnych do jej udzielania

Lekarze i Lekarze Dentyści pochodzący z Ukrainy i będący członkami Lubelskiej Izby Lekarskiej, oraz członkowie ich rodzin – uchodźcy z terenów objętych wojną, którzy w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebują pomocy (np. materialnej, prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową, na którą należy kierować wiadomości zawierające dane kontaktowe i zakres potrzeb. Wiedząc jakiego rodzaju problemów dotyczą prośby, będziemy mogli próbować zorganizować adekwatne formy pomocy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: dlaukrainy@oil.lublin.pl.

Zapraszamy członków LIL do włączenia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgłaszanie na podany powyżej adres email oferowanych form pomocy.

Pomoc prawna

Informujemy również o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej dotyczącej procedury sprowadzenia swoich rodzin do Polski, a także pomoc prawną z zakresu prawa polskiego oraz prawa europejskiego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach 24h Opieki Prawnej Lex Secure, tel. 501‑538‑539.

Koordynatorem pomocy prawnej jest Biuro Prawne LIL.

Darowizny

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to również uczynić poprzez wpłatę darowizny na konto Fundacji.

Dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Z dopiskiem: Pomoc dla Ukrainy

Leszek Buk
Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej

2022-02-28


Zobacz również: