Polska Misja Medyczna – niesie pomoc Ukrainie

Środki pierwszej pomocy, opatrunki i leki zakupione przez Polską Misję Medyczną zostały w niedzielę (27 lutego) dostarczone pierwszym transportem z Polski do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża z Iwano‑Frankowska oraz do lwowskiej obrony terytorialnej.

Jak mówiła Polskiemu Radiu Lublin Małgorzata Olasińska‑Chart z Polskiej Misji Medycznej to odpowiedź na apel ratowników medycznych z Ukraińskiego Czerwonego Krzyża z Iwano‑Frankowska. Prosili o te produkty bo jest bardzo wielu rannych i właśnie te materiały są teraz najbardziej potrzebne – informowała.

– To jest pomoc emergency. Tymi busami z pomocą od polskiej strony przekraczamy polską granicę, przepakowujemy pomoc medyczną na samochody ukraińskich ratowników, którzy podjeżdżają z ukraińskiej strony, my nie wjeżdżamy na Ukrainę – wyjaśniała.

Stale prowadzona jest zbiórka finansowa na zakup kolejnego zaopatrzenia medycznego dla Ukrainy.

Włączyć się można przekazując darowiznę na zbiórce FB dla Ukrainy lub przekazując darowiznę na numer konta Polskiej Misji Medycznej: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem „UKRAINA”.

(Opr. aa)

2022-02-27


Zobacz również: