Naukowczyni: krytyczna i zapracowana

Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni nisko oceniają swój dorobek naukowy i szanse na pozyskanie finansowania projektu badawczego. Z sondażu wynika, że częściej doświadczają nierówności w podziale obowiązków służbowych czy w wysokości wynagrodzenia.

 Ograniczenia efektywności naukowej: konieczność nauczania zdalnego i związaną z tym reorganizację pracy, ograniczenie dostępu do zaplecza badawczego i podróży naukowych – to negatywne skutki pandemii COVID‑19 jakie wymieniają naukowcy, którzy brali udział w sondażu przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Co ciekawe, brak kontaktu ze współpracownikami był częściej postrzegany jako ograniczający przez mężczyzn. Z kolei kobiety bardziej dotkliwie odczuły zwiększenie zakresu obowiązków rodzinnych, w tym związanych z koniecznością opieki nad dziećmi w sytuacji zamknięcia placówek opiekuńczych.

Raport „Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w nauce” to efekt badań w których brało udział blisko 6 tysięcy respondentów. Mogli to być naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN.

Sondaż dotyczył nie tylko pracy w czasie pandemii ale także na przykład zachowań dotyczących przestrzegania zasad równości płci w jednostce naukowej i w otoczeniu naukowym.

Z badania wynika, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni nisko oceniają swój dorobek naukowy i szanse na pozyskanie finansowania projektu badawczego.

– Jest to najczęściej wymieniany powód zaniechania wnioskowania. Powody zdecydowanie częściej zgłaszane przez kobiety to nadmierne obciążenia rodzinne, brak ogólnego wsparcia w jednostce naukowej oraz brak wsparcia w procesie przygotowywania wniosku, a także poczucie braku wystarczającej wiedzy na temat ogłaszanych konkursów – podkreślają autorzy dokumentu.

Z sondażu wynika także, że kobiety częściej doświadczały nierówności w podziale obowiązków służbowych oraz w wysokości wynagrodzenia w porównaniu z mężczyznami zatrudnionymi na takim samym stanowisku i będącymi na podobnym etapie rozwoju naukowego. Częściej także odczuwały presję przyjęcia dodatkowych zadań do wykonania.

Narodowe Centrum Nauki kilka lat temu wprowadziło rozwiązania, które ułatwiają naukowczyniom godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

– Wydłużyliśmy wszystkim matkom o 1,5 roku na każde dziecko zarówno okresy po doktoracie, umożliwiające ubieganie się o nasze granty dla młodych naukowców i o stanowiska typu post‑doc, oraz limity czasowe w ocenie dorobku naukowego. Widać jednak, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia zarówno ze strony NCN, jak i innych instytucji – komentuje szef NCN Zbigniew Błocki.

(oprac. jkg)

2022-02-21


Zobacz również: