Na EXPO 2020 w Dubaju prezentował się Uniwersytet Medyczny

Jednym z partnerów wydarzenia – Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W skład delegacji z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod przewodnictwem Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji prof. Roberta Rejdaka weszli: prof. Krzysztof Giannopoulos, prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej; dr hab. Andrzej Głowniak, Katedra i Klinika Kardiologii; dr Leszek Szalewski, Pracownia Stomatologii Cyfrowej; dr Grzegorz Witkowski, Centrum Symulacji Medycznej; Izabela Witkowska, Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji i studenci: Paula SzlendakAnna Przysucha.

Wystawa Województwa Lubelskiego podczas EXPO 2020 w Dubaju trwała do 16 lutego i była doskonałą okazją nie tylko do nawiązania międzynarodowych kontaktów, ale także do zaprezentowania najnowszych zdobyczy nauki, medycyny i technologii. W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lubelskiego UM., którzy zaprezentowali potencjał regionu z różnych dziedzin medycznych, m.in. okulistyki i laryngologii a także szpitala symulacyjnego, który łączy ze sobą cechy symulacji kontrolowanej z pracą kliniczną.

Dorobek lubelskiej medycyny zainteresował szefów departamentów zdrowia poszczególnych emiratów oraz przedstawicieli Pakistanu. Doktor Mazin Gadir doradca rządowy w Dubai Health Authority chwalił specjalistów z naszego ośrodka za wkład, który wnoszą do świata medycyny. Już po wystąpieniach pojawiły się konkretne propozycje współpracy, co świadczy o tym, jak ważną rolę spełnia prezentacja dokonań lubelskiej uczelni medycznej za granicą.

(oprac.aa)
Fot. Joanna Widelska/UMWL

2022-02-18


Zobacz również: