Medycy na krótszej kwarantannie

Od wtorku, 2 lutego, obowiązują nowe przepisy regulujące czas izolacji i kwarantanny dla osób wykonujących zawód medyczny.

31 stycznia 2022 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Wprowadza ona od 2 lutego nowe zasady w myśl których kwarantanna trwa 5 dni (jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID‑19 (np. jesteś lekarzem, pielęgniarką). Jak informuje Ministerstwo Zdrowia kwarantanny nie stosuje się, jeżeli codziennie przez 5 dni przed pracą będziesz robić test antygenowy i uzyskiwać ujemny wynik.

Jeśli chodzi o izolację, to gdy wykonujesz zawód medyczny będzie ona teraz trwała 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS‑CoV‑2), lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji: skrócenie powyższych terminów stanowi konsekwencję wprowadzonych już zmian w zakresie skrócenia okresu kwarantanny dla ogółu osób, co było poprzedzone analizą obserwowanych zmian przebiegu klinicznego zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2 oraz przebiegiem wywołanej nim choroby COVID‑19.

(oprac. jkg)
Grafika MZ

Pełny tekst: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-19200822

2022-02-02


Zobacz również: