Harvard czeka – aplikować już można!

Już po raz trzeci Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiły nabór wniosków do programu im. prof. Franciszka Walczaka. Program umożliwia trwające od 3 do 6 miesięcy wyjazdy do najlepszych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Nabór wniosków prowadzony jest do 22 kwietnia 2022 r.

Wnioski mogą składać: naukowcy z tytułem co najmniej doktora, doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich, osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otwartym przewodem doktorskim. Nowością w tegorocznej edycji programu jest otwarcie na naukowców i lekarzy reprezentujących wszystkie nauki medyczne. Wyjazdy trwają od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych, znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. To m.in. Harvard Medical School, Yale School of Medicine czy University of Texas MD Anderson Cancer Center.

W tej edycji programu wysokość miesięcznego stypendium wynosi 15 tys. zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 tys. zł. Łącznie na program im. prof. Walczaka przeznaczono 2,25 mln zł. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2022 r., a wyjazdy będą mogły rozpocząć się 1 stycznia 2023 r. Dotąd z programu im. prof. Walczaka w edycjach 2019 i 2020 skorzystało 30 naukowców i lekarzy.

Profesor Franciszek Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Zasłynął m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. Michel Haissaguerre, prof. Karl‑Heinz Kuck, prof. William Stevenson).

Oprac. aa

2022-02-07


Zobacz również: