Rak skóry – profilaktyka konieczna

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018‑2021 został podsumowany. Program objął badaniami populację pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego, zarówno pracujących, uczących się, jak i emerytów, rencistów i bezrobotnych. Uczestniczyły w nim 1802 osoby, a jego łączny koszt wyniósł 105 417,00 zł.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja podsumowująca wyniki Programu, który realizowany był w roku 2021 przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie (WOMP). W wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor WOMP w Lublinie dr Anna Rutczyńska‑Rumińska.

– W Polsce, co roku notujemy kilkanaście tysięcy nowych zachorowań na raka skóry. Te przypadki, ze względu na późne rozpoznanie, mają gorsze rokowania. Chcemy zachęcić do udziału w programach profilaktycznych, bo to właśnie dzięki nim szanse na wyleczenie znacząco wzrastają – mówiła dyrektor WOMP w Lublinie dr Anna Rutczyńska‑Rumińska.

W ramach I etapu realizowane były działania edukacyjne, które miały na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących nowotworów skóry (szczególnie czerniaka), czynników ryzyka (w tym promieniowania UV), niepokojących objawów i podkreślenia roli samoobserwacji. W II etapie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z badania dermatologicznego z oceną dermatoskopową znamion. W ramach badania, każdy uczestnik miał wykonywaną dermatoskopię, tj. nieinwazyjne badanie mikroskopowe powierzchni skóry.

W wyniku przeprowadzonych badań w 44 przypadkach zaistniało podejrzenie czerniaka (2,44%), u 10 osób zaistniało podejrzenie innych nowotworów złośliwych skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego.

aa

2022-01-05


Zobacz również: