Profesor złożył rezygnację

Prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie jest już członkiem Rady Medycznej do spraw COVID‑19 przy premierze. Jest w gronie specjalistów, którzy zrezygnowali z pracy w tym gremium.

Rada Medyczna do spraw COVID‑19 przy premierze została powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2020 r. Do jej zadań należała analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych. Tworzyło ją siedemnastu członków.

14 stycznia trzynastu z nich zrezygnowało podpisując stosowne oświadczenie. Czytamy w nim m.in., że decyzja zapadła z uwagi na „brak wpływu rekomendacji na realne działania” i „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”.

– Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID‑19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych. Rozbieżności między przesłankami naukowymi i medycznymi, a praktyką stały się szczególnie jaskrawe w kontekście bardzo ograniczonych działań w obliczu fali jesiennej, a potem wobec zagrożenia wariantem Omikron, pomimo przewidywanej olbrzymiej liczby zgonów – piszą autorzy oświadczenia cytowanego przez Polską Agencję Prasową.

Podpisali się pod nim: prof. Krzysztof Tomasiewicz, prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz‑Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Anna Piekarska, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Krzysztof Simon, prof. Konstanty Szułdrzyński, i prof. Jacek Wysocki.

Minister zdrowia zapowiedział, że przy premierze zostanie powołana rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2022-01-20


Zobacz również: