Dyplomy wręczone

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarsko‑dentystycznego, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Medycznym w 2020 roku, odbyła się 15 stycznia 2022 roku o godzinie 9:00 w Hali widowiskowo‑sportowej UM w Lublinie. Studia ukończyło 80 osób.

Najwyższe średnie absolwentów z kierunku lekarsko‑dentystycznego w czasie studiów 2015‑2020 uzyskali: Ilona Szewczak (4,69); Anna Szczerbińska (4,52); Joanna Pudło (4,51); Jadwiga Zawilska (4,51); Aneta Kamińska (4,50) i Agnieszka Liput (4,49).

Lubelska Izba Lekarska uhonorowała wyróżniających się absolwentów. Prymusi, z rąk prezesa ORL Leszka Buka, z‑cy prezesa Jacka Szkutnika i członka prezydium ORL Dariusza Samborskiego otrzymali dyplomy i wieczne pióra.

aa

2022-01-15


Zobacz również: