Żeby zrozumieć Polski Ład

Polski Ład dla Lekarzy to tytuł kursu on‑line, który dla lekarzy LIL odbył się 17 grudnia 2021 r.

– W 2022 i w 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, dotyczące bezpośrednio lekarzy. Wysokość obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez lekarzy (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) ulegnie zmianie – informowała Monika Markisz, radca podatkowy, która poprowadziła kurs.

Podstawa prawna zapowiadanych zmian to Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2105).

Uczestnicy kursu zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  1. Karta podatkowa od 2022 roku – zmiany, ograniczenia, wyłączenia
  2. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców, pracowników i członków zarządu
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w praktyce lekarza – wolny zawód, obniżona stawka
  4. Osiąganie innych przychodów – najem lokali
  5. Pozostałe zmiany przepisów prawa podatkowego i w obszarze ZUS istotne perspektywy lekarzy

Tekst na temat Polskiego Ładu dla lekarzy także w najnowszym wydaniu Medicusa.

aa

2021-12-20


Zobacz również: