Ocieplony i oświetlony – teraz jak nowy

Zakończone zostały prace budowlane związane z termomodernizacją budynku głównego i budynku poradni specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

To historyczny dla SPSK Nr 4 moment, gdyż jest to pierwsza tak istotna modernizacja kompleksu budynków szpitala od jego wybudowania w 1964 roku. W ramach projektu ocieplono budynek główny szpitala oraz budynek poradni Specjalistycznych, wymieniono okna, zmodernizowano system ogrzewania, docieplono dachy i stropy oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Realizacja projektu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

– Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na dachu północnego skrzydła szpitala. Jej praca zmniejsza zapotrzebowanie na energię pobieraną z sieci, co w konsekwencji powoduje oszczędności ekonomiczne. Powierzchnia paneli wynosi 256,22 metrów kwadratowych. Panele pozwalają na produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 49 MWh. Od dnia uruchomienia instalacji fotowoltaicznej system wyprodukował dla szpitala 37,6 MWh – tłumaczy mgr inż. Rafał Grzeszczuk, z‑ca dyrektora ds. infrastruktury i inwestycji SPSK Nr 4. Ponadto w ramach robót termoizolacyjnych na najniższej kondygnacji budynku szpitala zamontowano oprawy led, które również pozwalają ograniczyć koszty związane z oświetleniem ciągów komunikacyjnych gmachu.

– Już teraz dzięki przeprowadzeniu robót termoizolacyjnych zauważalne jest obniżenie zużycia energii cieplnej, w porównywalnych miesiącach kształtuje się ono na poziomie ok. 18‑19 proc. Obecnie trwają regulacje i dostosowywanie automatyki instalacji w celu osiągnięcia optymalnych ustawień systemu, tak aby efekt obniżenia zużycia energii cieplnej był optymalny – mówi mgr inż. Rafał Grzeszczuk.

Roboty termomodernizacyjne prowadzone były od 6 czerwca 2019 r.

aa

2021-12-18


Zobacz również: