KUL chce mieć wydział lekarski

Jest deklaracja wspierania organizacji kierunku lekarskiego i deklaracja finansowa ze strony Ministerstwa Zdrowia. KUL jesienią 2023 roku chce zacząć kształcić przyszłych lekarzy. Przyszli absolwenci mają umieć patrzeć na człowieka holistycznie, uwzględniając zarówno jego naturę cielesną, jak i duchową, a także godność osoby ludzkiej.

– Zwiększanie od kilku lat liczby miejsc na kierunkach medycznych to ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – powiedział w środę w Lublinie wiceminister zdrowia Piotr Bromber, który zadeklarował finansowe wsparcie dla powstania nowego kierunku na KUL. Uczelnia od roku akademickiego 2023/2024 chce utworzyć kierunek lekarski.

8 grudnia został powołany konwent na rzecz tej inicjatywy. W jego skład weszli: prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, prof. dr hab. n. med. Lech Panasiuk, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Tadeusz Duszyński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego, dr n. med. Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ, Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ oraz płk dr n. biol. Aleksander Michalski, komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ.

Podpisany został również list intencyjny w sprawie utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego. Jego sygnatariusze wyrazili wolę wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, m.in. poprzez działanie na rzecz stworzenia odpowiedniej bazy klinicznej czy organizacji praktyk studenckich.

Jak zauważyła Polska Agencja Prasowa wiceminister i rektor KUL nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy o kwotę potrzebną do utworzenia nowego kierunku. – Odpowiedzi na pytanie, jaka to jest suma udzielimy, jak otworzymy kierunek lekarski – powiedział ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Przypomniał, że pewne inwestycje uczelnia poczyniła już na przestrzeni ostatnich 10 lat i rozważa utworzenie na KUL prosektorium.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-12-08


Zobacz również: